İple Erişim Tekniği Nedir?

İple Erişim Tekniği Nedir?

Aralık 10, 2020 0 Yazar: admin

İple Erişim tam olarak nedir?

Bu en fazla sorulan sorulardan birisi. Kısaca anlatmamız gerekirse, İple Erişim, bir İple Erişim Teknisyeninin yüksekte bir tür işi tamamlamak için bir iple erişim kemeri ile bağlandığı iki ipli bir sistemdir (bir çalışma hattı ve bir back-up hattı). Tabiki diğer iple erişim donanımlarını da kullanarak. Bir İple Erişim Teknisyeni çalışmadan önce çalışacağı alanı güvence altına alarak, yukarı aşağıya ve sağa sola ulaşabileceği bir sistem kurar. Bu hareketlilik sistemi, bir İple Erişim Teknisyeninin zor çalışma yerlerine kolaylıkla erişmesine izin verir. İple Erişimin bir çok projede mükemmel çözüm olmasının sebebi budur.

 

İple Erişim metodolojisinin bir kısmı, ipleri sabitlemek için kullanılan ankrajlardır. İlk olarak, ankrajların statik güç gereksinimlerini karşılaması gerekir. Ve istasyonlar bağımsız olmalıdır – biri çalışma hattı için diğeri back-up hattı için, bu birlikte bir yedeklilik sistemi sağlar. İplerin ankrajlara nasıl bağlanacağı konumlar arasında değişebilir ancak her şey önceden planlanır ve hem çalışma hemde kurtarma prosedürleri bu ankraj noktasına göre planlanır.

 

İple erişim ekipmanlar prosedürünün bir kısmı, hangi ankrajların kullanılacağına, iplerin ankrajlara hangi açılarda bağlanacağına ve iplerin dış unsurlardan nasıl korunacağına göre değişir. Ekipman prosedürünü önceden planlarken, sistemin sürekli olarak güvenli olmasını sağlamak için back-up sistemi çok önemlidir .

 

Ankraj prosedürünün bir başka özelliğide de kurtarma için gereksinimleri de barındırmasıdır.Bu, ankrajların kurtarma durumuna göre planlandığı anlamına gelir. Yine, bunun nasıl oluşturulacağı yerden yere değişirç, Ancak ya bir kurtarma çantası ekip içinde taşınır ya da ipler Süpervizörün başka bir İple erişim teknisyeninin ekipmanlarını yaralı tarafı aşağıya indirebileceği şekilde düzenlemesiyle oluşturulur. İple Erişim teknikleri, gerekirse, Acil durum personeli gelmeden önce ip ekiplerinin grup kurtarmalarını verimli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar. Bu, acil durumlarda büyük bir avantajdır.

 

Yukarıda belirtildiği gibi, bir İple Erişim Teknisyeni hem bir çalışma hattına hem de bir yedek hatta iple erişim kemeri ile bağlanır. Back-up hattının en önemli özelliği ise, bu iplerin her ikisinin de bağlantıları birbirinden bağımsızdır. Bu nedenle, beklenmedik bir şekilde ana hat arızası durumunda, güvenliklerini sağlamak için ikincil veya back-up hattına İple Erişim Teknisyeni bağlanmış olur.

 

Ankraj sistemi kurulduktan, ipler bağlandıktan sonra, İple Erişim Teknisyeni ekipmanlarını kontrol eder ve herkes bir iple erişim teknisyeni arkadaşını kontrol eder, ekip artık eğitimde öğrendikleri İple Erişim tekniklerini yapacağı çalışmada kullanabilecek durumdadır. Anlaşılması gereken en önemli nokta, bu tekniklerin, tüm İple Erişim sisteminin mutlak güvenlikle çalışmasına izin veren İple Erişim yöntemi sertifikasyonunun (SPRAT veya IRATA) dahilinde işlediğidir.

 

İple Erişim yöntemleri doğru kullanıldığında, çalışma yapılan alanda kaza riski SIFIRDIR.

Bu yöntem tamamen 1. dünya problemlerini çözmek içindir ve kaderci anlayışın dışında kalarak,her şey doğru yapıldığında kaza olmayacağını kanıtlar.