SPRAT İş Güvenliği Analizi ve Çalışma Planı

SPRAT İş Güvenliği Analizi ve Çalışma Planı

Ocak 8, 2021 0 Yazar: admin

İple Erişim İşleri için “İple Erişim Çalışma Planı” ve “İş Güvenliği Analizi” oldukça önemlidir.

Bu belgeler kullanılan çalışma yöntemi, kullanılan malzeme, ortam tehlikeleri ve çalışma ortamı kurtarma planına göre değişiklik gösterir.

Bir L3 iple erişim teknisyeni bu belgeleri düzenleyip bir araya getirmek ile sorumludur ve geri kalan bütün teknisyenler bu belgeleri anlamakla sorumludur. Bu planlar ve belgeler anlaşıldığında bir durum tehlikeli görünüyorsa ekipteki bütün teknisyenler çalışmayı durdurma yetkisine sahiptir. Ayrıca bu teknisyenler bulunduğu seviyelerin üzerinde sorumluluk yüklendiğinde bunu saha şefine bildirmelidir.

Bu belgeler hazırlanırken “SIFIR İŞ KAZASI” amaçlanılmalıdır. Durum böyle değil ise çalışma başlamamalıdır.

SPRAT sınavı sırasında L1 ve L2 iple erişim teknisyenlerinden İple Erişim Güvenlik Uygulamaları dökümanında bulunan iş güvenliği analizini anlatmaları istenebilir. Aynı zamanda bu teknisyenler herhangi bir iş yerinde tahliye ve kurtarma gibi durumlarda izleyecekleri prosedürleri çok iyi öğrenmelidir.

L3 iple erişim sınavında, teknisyene iş güvenliği analizi ve güvenli çalışma planı belgelerini düzgün bir şekilde hazırlamaları istenilebilir. L3 iple erişim teknisyenleri aynı zamanda iş güvenliği yönetim planını düzgün bir şekilde uygulamayı bilmelidir.

Tüm seviyeler kendi ekipmanını kullanmadan önce kontrol etme sorumluluğuna sahip olsada, L3 iple erişim teknisyenleri sahada bulunan bütün malzemelerin genel standartları karşıladığından emin olmak zorundadır. Bir L3 iple erişim teknisyeni aynı zamanda günlük güvenlik konuşmalarını yapmayı da ihmal etmemelidir.

SPRAT Sınavında bu gereksinimler üç aşama şeklinde ilerler:

  1. YAZILI SINAV – İş güvenliği hakkındaki teorik bilginiz yazılı sınav ile değerlendirilebilir.

  2. SAHA PRATİĞİ – Eğitim sahasında iş güvenliği konularına ne kadar dikkat ettiğinizi değerlendiri oldukça yakından takip edecektir.

  3. TAKIM SENARYOSU – Eğitim alan L3 iple erişim teknisyenlerinin herhangi birinden bir takım senaryosu oluşturması ve liderlik etmesi istenebilir. Değerlendiri bu senaryoyu uyguladığınız sırada İple Erişim Çalışma Planı ve İş Güvenliği Analizine ne kadar dikkat ettiğinizi gözlemleyecektir. Aynı zamanda sahada bulunan diğer teknisyenlerin L3 teknisyenin söylediklerine ne kadar uyduğu da gözlemlenecektir.

*Sınav grubunda L3 iple erişim teknisyeni yok ise TAKIM SENARYOSU istenmeyecektir.

Sınavınızın bu kısmı için biraz okuyup araştırmanız gerekicek. Sizin için en dikkat etmeniz kısımların bir listesini çıkardık.

İple Erişim Çalışma Planı

“SPRAT İple Erişim için Güvenli Uygulamalar” kılavuzu Bölüm 3.3 ve SPRAT Değerlendirme Kılavuzları EK-2 ile EK-3 de bulunan gereklikler ile ilgili maddeler.

İşe başlamadan önce bir L3 iple erişim teknisyeni “İple Erişim Çalışma Planı” oluşturmalıdır ve bu plan şunları içermelidir:

     1-) Ekibinizde bulunan bütün iple erişim teknisyenlerinin isimleri, görevleri ve sertifikaları, acil durum irtibat kişileri ile beraber kayıt altına alınmalıdır.

     2-) İşin içeriği, işin tahmini süreleri, gereken iple erişim yöntemleri, gereken iple erişim malzemeleri ve müşterinin beklentilerinin ayrıntılı bir açıklamasıyla beraber iple erişim işinin ayrıntıları hazırlanmalıdır. Bu aşamada fotoğraflar, akış diyagramları veya çizimler hazırlanabilir.

– Ekip iletişiminin ve koordinasyonunun nasıl olması gerektiği bu aşamada belirtilmelidir. Saha şartlarına göre değişkenlik göstersede genelde sözlü iletişim (ortam sessizse), telsiz iletişimi, el işaretleri(çalışanlar birbiri ile göz konağı kurabiliyorsa) ile iletişim veya cep telefonu iletişimi (mesafeler uzak ise) kullanılır.

     3-) Uygulanan genel iş güvenliği kurallarının bir listesi. Buna güvenli ve tehlikeli bölge veya çalışma izinleri dahil edilmelidir. Güvenli ve tehlikeli bölgeler önceden belirlenip çalışma sahasında işaretlenmelidir.

    4-) Planlanan işin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için kullanılan tüm iple erişim ekipmanlarının ve KKD’lerin tam listesi hazırlanmalıdır. Eğer iş içerisinde kullanımı bilinmeyen bir malzeme var ise tüm ekibe o malzeme hakkında eğitim ayarlanması.

– Bu aşamada L3 iple erişim teknisyenleri depolama ve inceleme işlemlerini yönetip, yürütmek zorundadır.

    5-) Ankraj konumları için güvenliğinin doğrulandığına dair belgelerin hepsinin listesi bu aşamada yazılmalı. L3 iple erişim teknisyenleri bu aşamada istasyon noktalarının test edildiğinden ve güvenliği sağladığından emin olmak ile sorumludur.

   6-) Yapılacak iş ile ilgili bütün tehlikelerin tespit edilip listesinin hazırlanması. Bulunan bütün tehlikelerin ortadan kaldırıldığına veya etkisiz hale getirildiğine dair listenin hazırlanması. Bu liste iş devam ettiği süre boyunca devamlı güncellenmeli ve şartlar değiştiği an yeni liste hazırlanıp ekibe brifing sırasında anlatılmalı.

    7-) Kurtarma planının detaylı anlatımı, yeral acil servislerinin listesi ve numaraları (en yakın hastane veya sağlık ocağı dahil) ve bunlar ile nasıl iletişim kurulacağı.

– Tüm kurtarma planı bu aşamada net bir şekilde belirtilmelidir, bu kurtarma planları kendi kendini kurtarma ve başka bir teknisyenin müdahalesi ile gerçekleşecek kurtarma olarak iki aşamadan oluşmalıdır. Kurtarma sırasında kullanılacak malzemelerin bir listesi de bu aşamada oluşturulmalıdır.

İş Güvenliği Analizi

“SPRAT İple Erişim için Güvenli Uygulamalar” Kılavuzunun Bölüm 3.6′ da bulunan talimatları ile ilgili maddeler.

İşe başlamadan önce L3 iple erişim teknisyeni “İş Güvenliği Analizi” oluşturmak ile sorumludur. Bu belge aşağıdaki aşamalardan oluşmalıdır.

   1-) İp üzerinde kullanılacak herhangi bir malzemenin çalışması için gereken ekipmanları, nasıl kullanılacağı, bunlara nasıl erişileceğini, ekipmanın tepkisini ve o ekipmanın çıkarabiliceği tehlikeyi listelemek.

   2-) Çalışma sırasında düşebilecek/dökülebilecek herhangi bir şey veya gevşeyebilecek herhangi bir şey var ise bunların listesi ve tehlikesi.

   3-) O an yapılan iple erişim işinin ne kadar süreceği ve proje süresince gerçekleşecek teknisyeni etkileyecek şeyler olursa onların bir listesi ve açıklaması. (örneği teknisyenler zorlu hava şartlarında çalışacak ise)

   4-) İple Erişim işi sırasınca tüm teknisyenler için hazırlanmış hızlı gerçekleşecek kurtarma planı veya operasyonu.

 

Her çalışma sahansında kolayca ulaşılacak bir ilkyardım personeli olmalıdır. İlkyardım kitlerinin içerikleri her gün incelenmeli ve gerektiğinde yenilenmelidir. Ekip içerisindeki bir kişi o ilk yardım çantası içerisinde herhangi bir şeyin kullanımını bilmiyorsa o konuda bilgilendirilmelidir.

 

Yukarıdaki maddeler sizin sınavınıza yardımcı olacak bir özettir. İple Erişim sınavınıza hazırlanırken diğer kaynakları ve materyalleri incelemenizde fayda var.

 

Dikkat Etmeniz Gereken Hatalar

Sahadaki dikkatinizi ölçmek için aşağıdaki hatalar ile test edebilirsiniz.

    1-) Herhangi bir sistemde kilidi açık bulunan karabina.

    2-) Malzeme düşme tehlikesi olan bölgede, çene kayışı açık bulunan kask.

    3-) İp üzerinde herhangi bir malzeme düşürmek.

    4-) Herhangi bir şekilde tek emniyette kalmak.

    5-) Değerlendirme formundaki herhangi bir görevi yerine getirememek.

 

Araştırmanız Gereken Ek Kaynaklar

 

Yazılı test bölümü için SPRAT Değerlendirme Kılavuzu 7. Bölüm.

İple Erişim iş planına dahil edilebilecek ek faktörler için SPRAT Değerlendirme Kılavuzu Ek-2.

İple Erişim için yaygın tehlikeler ve potansiyel önlemleri için SPRAT Değerlendirme Kılavuzu Ek-3.

İple Erişim iş planının minimum gereksinimleri için SPRAT İple Erişim için Güvenli Uygulamalar Kılavuzu Bölüm 3.3.

Bir iş güvenliği analizinin minimum gereksinimleri için SPRAT İple Erişim için Güvenli Uygulamalar Kılavuzu Bölüm 3.6.

 

L1 Teknisyenler için;

  • L1 iple erişim teknisyenlerinin alt gereksinimleri için SPRAT Değerlendirme Kılavuzu 7.3 (bölüm11).

  • Bu gereksinimlerle ilgili L1 değerlendirme özeti için SPRAT Sertifikasyon Gereksinimleri 7.3.

L2 Teknisyenler için;

  • L2 iple erişim teknisyenlerinin alt gereksinimleri için SPRAT Değerlendirme Kılavuzu 8.3 (bölüm11).

  • Bu gereksinimlerle ilgili L2 değerlendirme özeti için SPRAT Sertifikasyon Gereksinimleri 8.3.

L3 Teknisyenler için;

  • L3 iple erişim teknisyenlerinin alt gereksinimleri için SPRAT Değerlendirme Kılavuzu 9.6 (bölüm11).

  • Bu gereksinimlerle ilgili L3 değerlendirme özeti için SPRAT Sertifikasyon Gereksinimleri 9.6.

 

SPRAT dökümanlarına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.