SPRAT KONULARI : ROLLER ve SORUMLULUKLAR

SPRAT KONULARI : ROLLER ve SORUMLULUKLAR

Ocak 2, 2021 0 Yazar: admin

SPRAT Konularından bahsedeceğim bu bölüm, tüm Level’lar için geçerlidir. İple Erişim teknisyenlerinin kendilerine, çalışma sahasına ve ekibine karşı sorumlulukları için açıklayıcı olmaya çalışacağım.

Her seviye çalışma sahasında oldukça önemli rollere sahiptir. Muhtemelen SPRAT denetleyicisi sizin bu sorumluluklardan haberiniz olup olmadığını sorgulayacaktır.

– İple Erişim kuralları, iple erişim işinin nasıl yapılması gerektiğini ana hatları ile belirtir, güvenli uygulamaların gerekliliklerini güncel olarak öğrenmenizi ister.

– L1 ve L2 iple erişim teknisyeni iple erişim kuralları, politikaları ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Eğitim sırasında yaptığı bütün manevraları aynı şekilde çalışma ortamında yapabiliyor olmalıdır.

– Bir L2 iple erişim teknisyeni, bir L3 iple erişim teknisyeni sorumluluğunda diğer iple erişim teknisyenlerini denetlemek için görevlendirilebilir. L3 süpervizörünüz sadece, yeterince yetkin olduğunuzu ve gerekli kurtarma manevralarını rahat bir şekilde yaptığınızı öğrendikten sonra bu yetkilendirmeyi size verecektir.

– Bir L3 iple erişim teknisyeni, bir çalışma sahasında iple erişim tekniğinin denetlenmesi, uygulanması ve gözetlenmesi işlerinden sorumludur. Genel olarak tüm güvenlik işlerinin sorumluluğu bir L3 teknisyende olmalıdır.

– L1,L2 ve L3 seviyesi farketmeksizin bütün seviye çalışanlar, güvensiz bir durum olduğunu düşündükleri an işi durdurma yetkisine sahiptir.

ROLLER ve SORUMLULUKLARIN DAĞILIMI

ÇALIŞMA SAHASINDA:

 • L1 iple erişim teknisyenleri, uygulanan bütün çalışma izinlerini ve iş güvenliği analizlerini, öğrenmekten ve uygulamaktan sorumludur. L2 teknisyenler aynı zamanda bu belgelerin gereksinimlerini takip etmelidir.

L3 iple erişim teknisyenlerinin sorumlu oldukları maddeler:

 • İple Erişim Programlarına göre çalışma izni, iş güvenliği analizi ve kurtarma planını tasarlayıp dökümanını oluşturmak.

 • Bu dokümantasyonları tüm ekibe tanıtmak için toplantılar oluşturmak.

ÇALIŞMA SİSTEMİ:

 • L1 iple erişim teknisyenleri, istasyonlarının ve bileşenlerinin bütünlüğünü incelemekle ve doğrulamakla sorumludur.

 • L2 iple erişim teknisyenleri, güvenli iple erişim istasyonları (ankraj sistemleri) kurabilmeli, kontrol edebilmeli ve analiz edebilmelidir.

 • L1 ve L2 iple erişim teknisyenleri, yazılı ve sözlü haberleşme sistemleri kullanabilmeli ve bu şekilde iletişim kurabilmeli. Genelde bu yazılı ve sözlü haberleşme sistemleri kurtarma planının bir parçası olarak ekip tarafından karar verilir ancak farklı alanlardada kullanılabilmeli.

L3 iple erişim teknisyenlerinin sorumlu oldukları maddeler:

 • İşe başlamadan veya işe devam etmeden önce ekibinizin üyeleri için ek uygulamaların, prosedürlerin veya eğitimin gerekli olup olmadığını belirlemeli.

 • Diğer iple erişim teknisyenlerinin projeye uygun olup olmadığını ve güvenli çalışmalarını gözlemlemek.

Tehlikeler:

 • L1 ve L2 teknisyenleri, herhangi bir çalışma sahasında tehlikelerin farkında olmak ve bu tehlikeleri sahadaki iple erişim süpervizörüne söylemek ile sorumludur.

 • L2 iple erişim teknisyenleri aynı zamanda bu tehlikeleri ortadan kaldırmak veya kontrol edip düzeltici önlemler almak ile sorumludur.

 • L3 iple erişim teknisyenleri, başlamış bir iple erişim projesinde potansiyel bütün tehlikeleri tanımlamaktan ve bu tehlikeleri işe başlamadan kaldırmakla sorumludur. Ayrıca bu tehlikelerin devam etmemesi için bütün önlemleri almalıdır.

Ekipmanlar:

 • L1 ve L2 iple erişim teknisyenleri, kendi kişisel koruyucu donanımlarını (KKD) kontrol etmekten, korumaktan, bakımını yapmaktan ve düzgün depolamaktan sorumludur.

 • L2 iple erişim teknisyenleri aynı zamanda KKD prosedürlerinin ayarlanmasında yardımcı olmaktan da sorumludur.

 • Hem L1 hem de L2 iple erişim teknisyenleri, ekip şefleri tarafından kendilerine atanan KKD’nin doğru kullanılmasından da sorumludur.

L3 iple erişim teknisyenlerinin sorumlu olduğu maddeler:

 • Çalışma sahasındaki bütün çalışanların kullanması için düzgün kişisel koruyucu donanımı belirlemek.

 • Bütün çalışanların düzgün KKD kullanımı konusunda eğitilmesini ve üretici firma talimatları doğrultusunda kullanılmasını sağlamak.

 • Hangi iple erişim ekipmanlarının bulunduğu projedeki sistemlere daha uygun olduğunu belirlemek.

 • Hasarlı ve potansiyel tehlike yaratan bütün malzemelerin çalışma sahasında kullanım dışı olmasını sağlamak.

 • Çalışma sahasında bulunan bütün malzemelerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve ihmal kaynaklı hasarlardan korunmasını sağlamak.

Kurtarma Durumları:

 • L1 iple erişim teknisyenleri, işveren tarafından kullanılan kurtarma prosedürleri ve sistemlerini iyi bilmeli aynı zamanda iple erişim sistemleriyle gerçekleşen kurtarma operasyonlarına yardımcı olabilmelidir.

 • L2 iple erişim teknisyenleri, belirli çalışma ortamında kullanılan tüm standart kurtarma prosedürlerini uygulayabilmelidir.

L3 iple erişim teknisyenlerinin uyması gereken maddeler:

 • İple Erişim güvenliği ve kurtarma prosedürleri ile ilgilenmek, müşteriler ve onların güvenlik temsilcileri, ihtiyaç halinde sahadaki diğer yükleniciler ile iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

 • İpteki personelin olduğu konumda kurtarılması. Bunun için maddeler:

  • Bir iple erişim teknisyeninin olası bir ipte kalma durumunda bulunduğu pozisyondan kurtarılması.

  • Gerekli herhangi bir kurtarmayı yönetmek ve gerçekleştirmek.

  • İş planlanması sırasında proje için hangi kurtarma sistemlerinin uygulanması gerektiğini belirlemek.

  • İlk ve Acil yardım malzemelerinin bakımının ve yönetiminin yapılması. (sadece ilk yardım ve acil yardım eğitimi olan L3 ‘ler için geçerli.)

 • Sahada bulunan diğer kurtarma çalışanları ile iletişim kurup gerektiğinde kurtarma planına dahil etmek ve kurtarma planını onlarla paylaşmak.

L3 iple erişim teknisyenleri için kısa notlar:

– Çalışma sahasında L3 iple erişim teknisyeni diğer personellere bir görev veya sorumluluk verebilir, ancak verilen görevin doğru şekilde yerine getirilmesini ve yapılmasını sağlamak için birincil sorumluluğu aldığı durumlarda.

– L3 iple erişim teknisyenleri, dikkatleri dağıtılmadığı veya kendi görevlerini yerine getirmeleri engellenmediği sürece L1 veya L2 iple erişim teknisyeni sorumluluklarını da yerine getirebilir.

Kontrol edilecek birincil kaynak:

Daha fazla bilgi için SPRAT Değerlendirme Kılavuzunun 7. Bölümü incelenmelidir. Bu bölüm bütün seviyeleri ilgilendirir.

L1 İple Erişim Teknisyeni (İple Erişim Çalışanı)

L2 İple Erişim Teknisyeni (İple Erişim Baş Teknisyeni)

L3 İple Erişim Teknisyeni (İple Erişim Ekip Sorumlusu)